Info

Over de Landelijke Wieler Unie

Toen in 2013 LFT stopte, de toenmalige voorzitter Camiel De Smul hield het voor bekeken, sloegen de overgebleven medewerkers de handen in elkaar. Nils en Georges Schepens richtten begin 2014 de Landelijke Wieler Unie (afgekort LWU) op met als doel wielerwedstrijden organiseren waarin de sport primeert. Prijzengeld is hierin van weinig of geen belang. Iedereen die kan en wil koersen, kan deelnemen. Er was van in het begin ook al oog voor het dameswielrennen. Zo is er sinds de oprichting een volwaardige damescategorie met meer dan 10 afzonderlijke wedstrijden per seizoen, meetellend voor een bijkomend klassement, en kampioenschappen. Doorheen de jaren groeide LWU uit tot een volwaardige nevenbond met gemiddeld een 190-tal deelnemers per wedstrijdnamiddag. Sinds de oprichting kwamen ook 30 verschillende nationaliteiten aan de start en dit uit alle continenten. Men kan vanaf de leeftijd van 15 jaar deelnemen bij LWU en dit in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Vandaar dat er 3 kampioenschappen worden ingericht: Belgisch, Oost-Vlaams en West-Vlaams kampioenschap. Er kan deelgenomen worden met een dag- of jaarvergunning.

Vergunningen en rugnummers

*Jaarvergunning: € 50,00 (€ 2 voor vast rugnummer inbegrepen)
*Dagvergunning: € 15,00 + rugnummer € 5,00 (bij teruggave van het rugnummer wordt de € 5,00 terugbetaald)
*Inschrijving voor 1 rit: € 5,00

Inschrijving

Klik hier om het inschrijvingsformulier voor een jaarvergunning in te vullen.

Dagvergunningen kunnen op de wedstrijd zelf ingevuld en ingediend worden.

Reglement en privacyverklaring LWU

Klik hier om het reglement te bekijken.
Klik hier om de privacyverklaring van de LWU te raadplegen.

Verzekering

Bij een ongeval of blessure tijdens een door de LWU ingerichte wedstrijd zijn ingeschreven renners (dag-en jaarvergunning) verzekerd via ETHIAS.

Polisnummer: 45.371.184

Iedere deelnemer is verzekerd voor gebeurlijke ongevallen (binnen de wedstrijd), maar wees sportief! (Materiële schade (aan fietsen, uitrusting,…) is niet verzekerd)