Update kalender 2021!

Wij hebben sinds 23 april alles in het werk gezet om te zien wat er in mei nog mogelijk was van onze vooropgestelde kalender. Helaas hebben we hier geen wedstrijden kunnen behouden. Er zijn echter wel tal van belangrijke verschuivingen gebeurd. Ons seizoen zal van start gaan op zaterdag 5 juni te Ettelgem.
Wij hopen met jullie allen mee dat dit de laatste aanpassing was voor 2021.
Hoe ingeschreven zal worden, kunnen we pas na het overlegcomité van 11 mei bepalen (als we weten wat er toegelaten is).