Gewijzigde website NADO Vlaanderen!

De website van NADO Vlaanderen is gewijzigd naar www.dopingvrij.vlaanderen
Dat is voortaan dé plek waar je een antwoord vindt op al je vragen met betrekking tot doping: Wat mag wel en wat niet? Bevat mijn geneesmiddel verboden stoffen? Hoe verloopt een dopingcontrole? Ook kan je er een vermoeden van dopinggebruik melden. De nieuwe website vervangt de Dopinglijn, waarmee Vlaanderen ruim 20 jaar lang een voortrekkersrol in het dopingbeleid heeft vervuld.2021 is ook het jaar waarin de nieuwe WADA code voorgesteld wordt, een nieuw dopingdecreet én resoluut voor een andere aanpak kiezen in het dopingbeleid van NADO Vlaanderen. Samen met alle sporters en sportactoren verlegt NADO Vlaanderen de focus van een eerder repressief antidopingbeleid naar een aanpak met meer preventie, opleiding en sensibilisering. Er wordt gekozen voor een positieve boodschap van fair play en een dopingvrij Vlaanderen, en verbreden de wat enge dopinggerelateerde boodschap ook met andere ethische aspecten van een eerlijke sportbeoefening.