Mededeling

Beste wielrenners

Het seizoen 2020 start zodra de maatregelen in verband met het Corona-virus ons dit in veilige omstandigheden mogelijk maken.
Eind juni 2019 was een wielrenner betrokken bij een incident na een wedstrijd. Bij gebrek aan een geldig tuchtreglement en zonder de renner de kans te geven zich naar behoren te verdedigen, hebben wij toen een ongeldige tuchtsanctie opgelegd, die door de betrokken renner met succes gerechtelijk werd bestreden. De LWU heeft vervolgens, na samenspraak met de vrijwilligers, beslist alle verdere wedstrijden categorie A af te gelasten. Beide partijen wensen dit hoofdstuk thans af te sluiten en elkeen opnieuw de kans te geven te genieten van de wielersport. In het licht hiervan hebben wij een akkoord met de betrokken wielrenner bereikt, waardoor wij opnieuw wedstrijden categorie A zullen inrichten. De betrokken wielrenner zal hieraan kunnen deelnemen. Wij rekenen op iedereen op dit sportief en vlekkeloos te laten verlopen en de LWU zal er streng op toezien dat de renners elkaar met respect behandelen. Als wielerclub hebben wij ondertussen ook een tuchtreglement opgesteld en ons wedstrijdreglement overzichtelijker gemaakt. Wij hopen u talrijk te kunnen begroeten op onze wedstrijden en wensen u een succesvol wielerseizoen toe.